Meşhur Biyografiler
  George Washington
 


George Washington


1732-1799

ABD ilk Başkanı


  Vir­ginia eyaletinde, Fredericksburg yakınlarında doğan George Washington ABD'nin ilk başkanıdır.İngiliz kökenli bir büyük toprak sahibi olan babası Augustine Washington öldüğünde he­nüz 11 yaşında olan George, ailedeki 10 çocuktan biriydi. Düzensiz ve kısa süren bir eğitimden sonra 14 yaşındayken yerölçümü ve haritacılık alanında çalışmaya başladı. 16 yaşındayken Batı Virginia' da, Shenandoah Irmağı çevresindeki keşfedil­memiş bölgelerde yapılan bir keşif gezisine katıldı. 1752'de üvey ağabeyi Lawrence ölün­ce Potomac Irmağı kıyısındaki Mt. Vernon malikânesinin sahibi oldu. Aynı yıl binbaşı rütbesiyle Virginia'daki dört askeri bölgeden birinin disiplin subaylığına getirildi. Ohio Irmağı yöresinde güçlenen Fransızlar, bu bölgede İngiltere'nin daha önce üzerinde hak iddia etmiş olduğu bazı yerlerde yaşayan İngiliz göçmenleri bölgeden ayrılmaya zorlu­yordu. Virginia valisi 1753'te Fransızların bölgeden çekilmesini isteyen bir mesajı Fran­sız komutana iletmek üzere genç Binbaşı Washington'u görevlendirdi. Washington bu mesajı ulaştırmak için Erie Gölü yakınlarına kadar 800 kilometreden fazla süren bir yolu kayıkla, at sırtında yada yürüyerek gitti. Bu yolculukla ilgili olarak Washington'un anlat­tıkları Allegheny Dağlarının ötesinde kalan bölgelerdeki yaşama ilişkin olarak elde edilen ilk güvenilir bilgilerdi.

Fransızlar bölgeden geri çekilmediği için, Washington ertesi yıl, bu kez yarbay rütbesiy­le ve birkaç yüz kişilik bir birliğin başında Ohio Irmağı bölgesine gönderildi. Mayıs 1754'te İngilizler bir Fransız birliğini esir aldı. Çarpışmada Fransızların komutanı da öldü. Fransızlar karşı saldırıya geçince Washington teslim olmak zorunda kaldı; ama adamlarıyla birlikte Virginia'ya dönmesine izin verildi. 1755'te Washington hasta olarak katıldığı bir çarpışmada Fransızlara karşı büyük yiğitlik gösterdi ve General Edward Braddock öldürüldüğünde, yenilmiş olan ordunun güvenli bir biçimde geri çekilmesine yardımcı oldu. Bunun üzerine albay rütbesiyle Virginia bir­liklerinin komutanlığına getirildi ve bir seyrek yerleşim bölgesinden geçen 650 km uzunlu­ğundaki bir sının oldukça kötü donanımlı 700 kadar askerle korumak zorunda kaldı. Yeni­den hastalanan Washington tam zamanında iyileşerek, günümüzde Pittsburgh kentinin bulunduğu yerde kurulu olan Duquesne Kalesi'nin alınmasına katıldı. Washington daha sonra Virginia Yasama Meclisi'ne seçildi ve ordudan ayrıldı. Ocak 1759'da bir toprak sahibinin dul eşi olan Martha Curtis ile evlendi ve tütün yetiştiriciliğine başladı.

Başkomutan Washington
Washington, Virginia Yasama Meclisi üyesi olarak, İngiltere ile Amerikan kolonileri ara­sında ortaya çıkan ve 1775'te savaşa yol açan tartışmalara katıldı. Massachusetts halkı ayaklanıp öbür kolonilere de yardım çağnsında bulun­duğunda toplanan İkinci Kıta Kongresi, Was­hington^ başkomutanlığa atadı. Bu güç bir görevdi. Çünkü 13 koloninin kendi aralarında da çekişmeler vardı. Kongreyi koloniler kur­muştu, ama kongre bütün kararlarını koloni­lerin tümüne kabul ettirebilecek kadar güçlü değildi. Washington'un komutası altındaki askerler gönüllüydü ve istedikleri zaman evle­rine dönebiliyorlardı. Gene de Boston'a gi­den Washington blöf yaparak İngiliz donan­masının limanı terk etmesini sağladı.

Bundan sonra, İngilizlerin saldırdığı New York'u savunmaya gitti; ama çok üstün İngiliz güçleri karşısında yenildi ve New Jersey eyaletini boydan boya geçerek ünlü geri çekilmeyi gerçekleştirdi. Askerlerinin çoğu kaçmıştı; kalanlar paçavralar içindeydi. Ama 1776 Noel'inde bir İngiliz ileri karakolunu ele geçirerek ülkedeki umutsuzluğu güvene dö­nüştürdü. Bundan sonra bazen bozguna uğra­dı, bazen zafer kazandı ve sık sık bozgundan zafere dönüştürdü. 1777-78 kışını yan aç ve yan çıplak ordusuyla birlikte Pennsylvania'da Valley Forgedaki kampta geçirdi. Fransızların İngilizlere karşı savaşa katılmasıyla ilk­baharda Amerikalılara yardım geldi. 1781'de Virginia'da Yorktown kuşatmasında İngilizler bozguna uğratıldı. İki yıl sonra barış antlaş­ması imzalandı ve Washington, Mt. Vernon malikânesine çekildi. Ama, çok geçmeden siyasal yaşama geri döndü. Virginia delegesi olarak Philadelphia Anayasa Kurultayı'na ka­tıldı ve kurultay başkanı seçildi. Hazırlanan federal anayasayla Amerika Birleşik Devlet­leri oluşturuldu ve Washington ülkenin ilk başkanı seçildi.

30 Nisan 1789'da başkanlık görevine başla­yan Washington, anayasada öngörülen devlet yapısını kurmak ve bunun işlemesini sağla­mak için büyük bir çaba gösterdi. Anayasada yapılan iyileştirmelerle insan haklan güvence­ye alındı. Bu amaçla gerçekleştirilen ve 1791 'de tamamlanan ilk 10 değişiklik günü­müzde Haklar Bildirgesi olarak bilinir. Washington'un bu ilk başkanlık döneminde bir­çok yasa çıkarılarak devletin temel organları, bakanlıklar, yargı sistemi ve vergi sistemi oluşturuldu. Bu dönemde dış sorunlarla da karşılaşıldı. 1789 Fransız Devrimi'ni izleyen günlerde Fransa öbür Avrupa ülkeleriyle savaşa girince, bağımsızlığına yardım etmiş olduğu ABD'den yardım istedi. Ama, Wash­ington ülkesinin tarafsızlığını korudu. Daha sonra ABD'nin ticaretine kansan İngiltere ile ilişkiler çok gerginleşti; ama Washington 1794'te Jay Antlaşması'nı imzalayarak zorun­lu gibi görünen savaşı birkaç yıl erteleyip yeni devlete bir soluk alma süresi kazandırdı. İspanya ile olan sorunlar da Florida ve Louiiana sınırlarını düzenleyen 1792 Pinckney Antlaşması ile ertelenmişti.

1792'de oybirliğiyle ikinci kez başkan seçi­len Washington üçüncü bir kez başkan olmayı düşünmedi ve 1797'de siyasal yaşamdan çeki­lerek Mt. Vernon'a döndü; 2,5 yıl sonra burada öldü ve çok sevdiği Mt. Vernon'a gömüldü. ABD'liler Washington'a ABD'nin kurucusu ve "ülkesinin babası" sıfatını vere­rek onu onurlandırdılar.
 
 
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Edebiyat